0
Avatar
وقتی جوان بودم، همیشه فکر می‌کردم که بونسای نوعی درخت است که، از طریق دستکاری ژنتیک، کوچک باقی می‌ماند [...]
Avatar
همان طور که می دانید، نگهداری از گل و گیاه هم جا می‌خواهد و هم فرصت که امروزه با [...]
Avatar
بونسای چیست ؟ در اصطلاح، بونسای به درخت‌هایی گفته می‌شود که در طبیعت در اندازه‌های بزرگ و چند متری [...]
0

بالا